Skov-stavedderkop

Skov-stavedderkop (Tetragnatha montana)

Navngivet af Simon 1874

 

Beskrivelse

Skov-stavedderkop kan forveksles med Engstavedderkop  (Tetragnatha extensa), forskellen er at Skov-stavedderkop er helt sort på undersiden af forkroppen, hvor Engstavedderkop har en lys pileformet plet.

Benene er opdelt på midten så de to forreste par peger meget fremad og de to bagerste par peger meget bagud.

Hunnen er op til 12 mm og hannen op til 9 mm.

 

Udbredelse

Skov-stavedderkop er vidtspredt i Central- og Vesteuropa og Nordamerika.

 

Levevis

Skov-stavedderkop kan findes i skure, kældre, huler i jorden, hule træer og andre hule genstande i naturen. De findes fortrinsvis i nærheden af vand eller fugtige områder.

Både hunnen og hannen kan leve hele året og der er flest voksne i foråret og efteråret.

 

Jagt

Skov-stavedderkop spinder et cirkelformet spind som er åbent i midten. De er oftest horisontale eller med en skrå vinkel.

Skov-stavedderkop  placerer sig ofte i udstrakt position med bagbenene bagud og forbenene forud, det er for at antage en form som ikke ligner en edderkop og den kan meget let gemme sig på tynde græsstrå sådanne.

Reproduktion

Begge køn er kønsmodne fra tidlig sommer til ind i efteråret.

 

Observationer
08. april 2012

Observeret på solbeskinnet murstensvæg i bymidte.

 

21. maj 2012

Observeret på gammel forladt byning på Stige Ø.

21. juni 2015

Observeret i mose lille mose.

 

Lokationer for observationer

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

 

Referencer

http://srs.britishspiders.org.uk/portal.php/p/Summary/s/Tetragnatha+montana

http://www.edderkopper.net/Tetragnathidae.html

http://www.eurospiders.com/Tetragnatha_montana.htm

http://www.bio.brandeis.edu/fieldbio/Spiders_Savransky_Suhd_Brondstatter/Pages/Tetragnathidae_tetragnatha_montana.html

Tagged with:

2 Responses to Skov-stavedderkop

  1. Sonja Thorup Pallesen says:

    Er stavedderkoppen sjælden?
    Jeg har i disse dage et eksemplar siddende i min lavendelbusk – med et lukket spind,
    hvori sidder skiftevis i en rund klump og skiftevis bevægende sig mere rundt en myriade af små unger – fascinerende.- Mener ikke, jeg nogen sinde har set en sådan .- Kan ikke bedømme, om det er en eng- eller skovstavedderkop.
    Området er tidligere eng – nu udlagt omkring husene med græs/vilde planter. Cirka hundrede meter herfra skov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *